Δήμος Ρόδου : Αποκαθίστανται τα Δημοτικά Λουτρά στη Μεσαιωνική πόλη

 Δήμος Ρόδου

Στην αποκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και την επαναλειτουργία των Δημοτικών Λουτρών της Μεσαιωνικής πόλης, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, μετά  τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία χρηματοδοτείται με  2.320.341,47€  για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης νήσου Ρόδου».

Με την ίδια απόφαση, αποφασίζεται η απόδοση προκαταβολής 40% επί του προϋπολογισμού του ενταγμένου έργου στο Δήμο Ρόδου.

Η δημοπράτησή του, θα γίνει έως την 30η Ιουνίου 2023, από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων υπό τον πολιτικό προϊστάμενο της, Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο, ενώ σύμφωνα με την απόφαση ένταξης θα πρέπει να έχει περαιωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU».

 

29.5.2023