Δήμος Ρόδου : Στο πρόγραμμα «έξυπνες πόλεις» εντάχθηκε ο Δήμος

Δήμος Ρόδου

O Δήμος Ρόδου είναι ο πρώτος από τους 17 Δικαιούχους Δήμους σε όλη την Ελλάδα που εντάσσεται στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα των «Έξυπνων Πόλεων» με συνολικό προϋπολογισμό 3.267.000 Ευρώ.

Την ένταξη του Έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – Υποέργο 1 – Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, υπέγραψε ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, μετά και από την  θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), επί της πληρότητας των στοιχείων του φακέλου που υποβλήθηκε από τον Δήμο Ρόδου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ.

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει επτά κύρια υποέργα τα οποία έχουν ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Έργο πυροπροστασίας με έξυπνες κάμερες CCD και αισθητήρες 5 αισθήσεων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 995.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών.

ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 320.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Σύστημα Έξυπνης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 455.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 515.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Σύστημα Τηλεφροντίδας με ρολόι και βραχιόλι.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Δίκτυο αισθητήρων στα σχολικά κτήρια για έλεγχο αέρα, ρύπων και ταλαντώσεις κτιρίων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Ενιαία Πλατφόρμα Παρακολούθησης Smart City & Cyber Security.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 352.000,00 €

13.11.2022