Δήμος Σερβίων : Σε τροχιά υλοποίησης το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου

Δήμος Σερβίων

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σερβίων (ΔΕ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ, ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ), καθώς η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) αποφάσισε την αποδοχή των οικονομικών προσφορών για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων- Μελετών σε 39 Δήμους για την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ προχώρησε παράλληλα στην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης για κάθε ένα από τα τμήματα του Διαγωνισμού για την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – Μελετών. Από τα 39 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια το τμήμα 26 του διαγωνισμού αφορά στο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σερβίων με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης 1.071.566 ευρώ (Περιλαμβάνετε και ο Δήμος Βελβεντού).

Στόχος του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Σερβίων, είναι η οργάνωση και η ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του, για να καθοριστούν οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης και η γενική πολεοδομική οργάνωση.

“Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη και προοπτική της περιοχής, αφού δεν αφορά μόνο το δημόσιο τομέα, αλλά και τον ιδιωτικό, δίδοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίζουν που και τι μπορούν να οικοδομήσουν ή να επενδύσουν”, καταλήγει ο Δήμος Σερβίων στην ανακοίνωσή του.

28.1.2024