Δήμος Σερβίων : Συμμετέχει ο Δήμος στο πρόγραμμα YouthReaction

Δήμος Σερβίων

Στο πρόγραμμα YOUTH REACTION (YOUTH in REmoteareasbecomeACTivecitizens and takeactION) που στοχεύει στην εκπαίδευση και προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά και την ενίσχυση της περιφερειακής στρατηγικής πολιτικής για τη νεολαία συμμετέχει ο Δήμος Σερβίων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος YOUTH REACTION, νέες και νέοι 18-30 ετών του Δήμου, καλούνται να συμμετέχουν ενεργά, αφήνοντας πίσω την αποστροφή τους για το πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας και του τόπου τους.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, ο Δήμος Σερβίων, καλεί  όλους τους νέους και τις νέες της περιοχής του, να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzHwE0S_Jrhka715qBeIizTKN37PMADX1weSUU8_d2rX-KPA/viewform?usp=pp_url

“Αν είστε νέος/νέα 18 έως 30 ετών και αναρωτιέστε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε πιο ενεργά στις αποφάσεις για τον τόπο σας, σας καλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω έρευνα και να λάβετε μέρος στις δράσεις του έργου YOUTH REACTION”, αναφέρει στο κάλεσμά του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε στο 24643 50100.

29.7.2022