Δήμος Σερρών : 1η Συνάντηση του Urbact Local Group

Δήμος Σερρών

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο δίκτυο των ευρωπαϊκών πόλεων «Breaking Isolation» ( Σπάζοντας την Απομόνωση), με αντικείμενο τον σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Σερρών η πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης με τη συμμετοχή φορέων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και στελεχών του Δήμου.

Όπως σημειώνει ο Δήμος Σερρών στην ανακοίνωσή του «αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα των εργασιών της ΤΟΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου «Breaking Isolation», είναι η κατάρτιση ενός τοπικού, συμμετοχικού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Integrated Action Plan, IAP) το οποίο θα συνδράμει στη στρατηγική του Δήμου στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα στην μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και ακόλουθα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Το πρόγραμμα της 1ης συνάντησης της τοπικής ULG, την οποία θα χαιρετίσει η δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα, περιλαμβάνει την εκτενή αναφορά στις μέχρι σήμερα εργασίες, την πρόοδο του έργου και τον προγραμματισμό των δράσεων. Επιπλέον, τα μέλη θα κληθούν να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση και τις τοπικές προκλήσεις μέσα από μια σειρά βιωματικών ιστοριών οι οποίες θα παρουσιαστούν στην επόμενη διακρατική συνάντηση των εταίρων στην πόλη Pombal της Πορτογαλίας τον προσεχή Φεβρουάριο.

25.1,2024