Δήμος Σιντικής : Ξεκινά ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Δήμος Σιντικής 

Με την υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή πρότασης για τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμων», προϋπολογισμού 15.000€ πλέον ΦΠΑ 24%, από τον Δήμαρχο Σιντικής Φώτη Δομουχτσίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΠΟΛΙΣ», ξεκίνησε η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον Δήμο Σιντικής.

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την προετοιμασία και δημιουργία φακέλου με τις επιλεγμένες δράσεις ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, που επιθυμεί να υλοποιήσει ο Δήμος, αλλά ταυτόχρονα την έγκαιρη και αποτελεσματική ωρίμανση του σχεδιασμού δράσεων έξυπνης πόλης, ώστε να τύχουν χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει και συμπληρωματικές ενέργειες ωρίμανσης κατά τη φάση αξιολόγησης της πράξης, αλλά και ενέργειες πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος Σιντικής ο ψηφιακός μετασχηματισμός, θα βοηθήσει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην απλούστευση  των διαδικασιών, στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των τελικών  αποτελεσμάτων και στην εξοικονόμηση χρόνου, για έναν δήμο πιο λειτουργικό και φιλικό στους δημότες.

30.1o.2022