Δήμος Σκιάθου : Ο δήμος ανέλαβε τις δαπάνες διαμονής των οδηγών του ΕΚΑΒ

Για δεύτερη φορά μέσα στο 2024 ο Δήμος Σκιάθου αναλαμβάνει την φιλοξενία των οδηγών του ΕΚΑΒ, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο δήμος μετά από αίτημα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και της 111 Πτέρυγα Μάχης, που αφορά στην κάλυψη της διαμονής στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων έως τις 30/9/2024, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε τα αιήματα.

Σημειωτέον ότι ο δήμος έχει ήδη ανταποκριθεί σε αντίστοιχο αίτημα του ΕΚΑΒ και της 111 Πτέρυγας Μάχης, καλύπτοντας την κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης του πληρώματος ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Σκιάθου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2024 έως 30/6/2024, με στην διάθεση ποσού 14.100,00 ευρώ, από το 2020 ο Δήμος έχει αναλάβει την φιλοξενία των γιατρών του Κέντρου Υγείας κατά την θερινή περίοδο.

Σε συνέχεια της αδυναμίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας να προβεί στην κάλυψη της δαπάνης για τη διαμονή του πληρώματος των Ειδικών Δυνάμεων που θα στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Σκιάθου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δήμος Σκιάθου έχει προχωρήσει στην απαιτούμενη διαδικασία για να καλύψει από ίδιους πόρους την ανάγκη. Λόγω της αυξημένης ανάγκης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τη θερινή περίοδο, ο δήμος Σκιάθου, έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του δαπάνη για τη διαμονή των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, που θα ενισχύουν τον Τομέα της Σκιάθου, βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 «Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από ΟΤΑ ορεινών και νησιωτικών περιοχών».

Η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που αφορά τη Δημόσια Υγεία, και το οποίο, από ότι η ίδια η πραγματικότητα δείχνει, μόνο ο δήμος Σκιάθου το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

8.7.2024