Δήμος Σύρου – Ερμούπολης: Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού και δημιουργία καταδυτικών διαδρομών

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», και στον Άξονα προτεραιότητας “’Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής”, συνολικού κόστους 299.956,00€, εντάχθηκε η Πράξη «Ανάπτυξη και Προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού και δημιουργία Καταδυτικών Διαδρομών Σύρου», όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης.

Αντικείμενο του έργου, είναι η ανάπτυξη και προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού καθώς και η δημιουργία καταδυτικών διαδρομών Σύρου και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1.1 Σχεδιασμός/χαρτογράφηση/αποτύπωση καταδυτικών διαδρομών
1.2.Καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας και υποθαλάσσιων σχηματισμών
1.3.Φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση συγκεκριμένων ναυαγίων / τοποθεσιών ενδιαφέροντος

2.1. Προμήθεια ναυδέτων για την πρόσδεση καταδυτικών σκαφών
2.2. Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης των καταδυτικών διαδρομών

3.1. Κατασκευή ενημερωτικής Ιστοσελίδας
3.2. Δημιουργία πλήρους οδηγού με τις καταδυτικές διαδρομές και αδιάβροχων χαρτών
3.3. Στοχευόμενη παρουσίαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
3.4. Εργαστήριο ενημέρωσης που αφορά στους επαγγελματίες για την υποδοχή καταδυτικού τουρισμού
3.5. Εργαστήριο ενημέρωσης που αφορά το υγειονομικό προσωπικό για την αντιμετώπιση ατυχημάτων καταδυτικού τουρισμού
3.6. Δημιουργία αφισών και μπάνερ

4.1. Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού και δημιουργίας καταδυτικού πάρκου

5.1. Αναβάθμιση/αποκατάσταση προβλήτας πρόσδεσης καταδυτικών σκαφών νήσου Γυάρου

6.1. Πρόσληψη συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την υποβοήθηση υλοποίησης της πράξης

7.1 Εκπόνηση ΜΠΕ προβλήτα Γυάρου

6.3.2022