Δήμος Τρικκαίων : «Βίβλος Προσβασιμότητας» για πεζούς και ΑμεΑ

Δήμος Τρικκαίων

Τη «Βίβλο Προσβασιμότητας» και τα αναγκαία έργα για την καλύτερη κίνηση πεζών και ΑμεΑ, ολοκλήρωσε ο Δήμος Τρικκαίων.

Πρόκειται για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας, διαδικασία που ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2023.

Το ΣΑΠ, είναι το σχέδιο που θα καθορίσει τον τρόπο διαμόρφωσης της πόλης με επεμβάσεις και κατασκευές, για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων.

«Αυτό το δίκτυο λειτουργεί με βάση την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για τα έργα που δημιουργούν συνεχόμενη, αλυσιδωτή προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο, χωρίς ασυνέχειες και εμπόδια», όπως αναφέρει ο Δήμος στη σχετική ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο προσδιόρισε σειρά αναγκαίων δράσεων, οι οποίες συνυπολογίστηκαν μέσω στοιχείων, μελετών και δημόσιων διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν (στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων).

«Αρχικώς, δημιουργήθηκαν συνήθεις διαδρομές κίνησης για πεζούς εντός της πόλης, συνδέοντας κοινωφελείς και κοινόχρηστες περιοχές και κτήρια. Κατά μήκος αυτών των διαδρομών αξιολογήθηκαν οι υποδομές για πεζούς και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση των υποδομών» σημειώνει ο Δήμος προσθέτοντας ότι  οι εν λόγω προτάσεις σε δρόμους, πεζοδρόμια, εισόδους δημόσιων κτηρίων κ.α., αποτελούν τα βασικά στοιχεία του ΣΑΠ, της επονομαζόμενης «Βίβλου Προσβασιμότητας» για τα Τρίκαλα.

Στο ΣΑΠ ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄ 5553).

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Τρικκαίων χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με το ποσό των 74.400,00 € από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»

6.7.2023