Δήμος Τρικκαίων : Περιβαλλοντική προοπτική και στόχευση έργων μέσω του προγράμματος Vilawatt

Την ανάγκη υλοποίησης  δράσεων για το περιβάλλον, με συγκεκριμένα έργα και στόχευση, υπογράμμισε η τελική φάση του ευρωπαϊκού προγράμματος Vilawatt UTM, στο οποίο μετείχε ο Δήμος Τρικκαίων.

Το πρόγραμμα  αφορούσε συνολικότερα σε έργα περιβαλλοντικής πολιτικής, με την τελευταία συνάντηση των εταίρων να επικεντρώνεται, στις «Αλλαγές στο ενεργειακό μοντέλο σε μικρές και μεσαίες πόλεις για την κλιματική ουδετερότητα».

Η συνάντηση των εκπροσώπων των Δήμων Τρικκαίων, Seraing (Βέλγιο), Nagykanizsa (Ουγγαρία) πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2022 στην ισπανική πόλη Viladecans, τον επικεφαλής εταίρο του δικτύου Vilawatt UTM. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν ο νυν και η τέως αντιδήμαρχοι Έργων Γιώργος Καταβούτας και Βασιλένα Μητσιάδη, καθώς και ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου, Χάρης Καλλιάρας

Στη διήμερη συνάντηση, τέθηκαν και συζητήθηκαν θέματα  σχετικά με έργα, τα οποία μπορούν να αλλάξουν τις πόλεις σε περίοδο ενεργειακής κρίσης, με στόχευση την ενεργειακή επάρκεια. Συζητήθηκαν παραδείγματα και καλές πρακτικές από τις πόλεις που μετέχουν στο δίκτυο, κατατέθηκαν ιδέες, εξετάστηκαν οι δυνατότητες υλοποίησης των προγραμμάτων και των έργων, στο πλαίσιο και των υπαρχουσών χρηματοδοτικών εργαλείων, με αναπτυξιακή προοπτική.

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήδη είναι ένας χρήσιμος «οδηγός» για τον Δήμο Τρικκαίων, καθώς, έχοντας ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες κλιματικά και Έξυπνες Πόλεις της ΕΕ μέχρι το 2030, ανασχεδιάζονται και προγραμματίζονται δράσεις που βοηθούν στο να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος», όπως επισημαίνει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

26.10.2022