Δήμος Τρικκαίων : Προετοιμασία και στοχοθεσία του Δήμου για το νέο ΕΣΠΑ

Το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027»), βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, με αντιδημάρχους και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Στόχος, η ορθή και επιμελημένη προεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του Δήμου μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ως «εφόδιο» για τον Δήμο των επομένων ετών.

Η εισήγηση του δημάρχου, αφορούσε στην ανάγκη προετοιμασίας των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, στη βάση των κατευθύνσεων από την πλευρά των αντιδημάρχων, στο πλαίσιο των γενικών αξόνων παρέμβασης.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα υφιστάμενα δεδομένα από άποψη διαθέσιμων πόρων, όπως αυτοί κατανέμονται σε άξονες στα τομεακά και το περιφερειακό προγράμματα.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ε.Ε. εστιάζει σε 8 βασικούς άξονες κατευθύνσεων, όπως «πράσινος» τομέα», ψηφιακός τομέας, κοινωνικός τομέας, κοινωνία των πολιτών κ.α.). Κάθε άξονας υποδιαιρείται σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις, που αξιοποιούνται από τον Δήμο Τρικκαίων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του και προσθέτει ότι
μετά τη σύσκεψη και τις κατευθύνσεις που δόθηκαν, ακολουθεί συγκεκριμενοποίηση των ενεργειών, προκειμένου ο Δήμος να αξιοποιήσει εκ νέου τις χρηματοδοτικές εισροές από το νέο ΕΣΠΑ.

24.2.2024