Δήμος Φλώρινας: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του φωτισμού δημόσιων χώρων

Δήμος Φλώρινας

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας (ΒΑΑ) με τίτλο: “Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού” υποβλήθηκε πρόταση στην Πρόσκληση 148 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014 -2020) για την προμήθεια φωτιστικών κεφαλών LED και αντικατάσταση των φωτιστικών, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και στο φωτισμό του δημαρχείου της πόλης, με προϋπολογισμό 1.499.693,20 ευρώ.

Πρόκειται για την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών συμβατικού τύπου με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, με τη χρήση των οποίων επιτυγχάνεται μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και ταυτόχρονη μείωση εκπομπών ρύπων, ενισχύοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.

1.3.2022