Δήμος Χίου : Ενημέρωση σχετικά με την εκπόνηση μελέτης «ΤΠΣ Οινουσσών – Ψαρών -Χίου»

Ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Οινουσσών, Δήμου Ψαρών, Δήμου Χίου», σύμφωνα με το ΦΕΚ 6046/20.12.2021 περί «Κατάρτισης και έγκρισης προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού) και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 16328/01.06.2023 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης:

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο: s_karousakis@chios.gov.gr, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις και προβληματισμούς του, που πιθανόν να έχουν ανακύψει από την εφαρμογή των ΣΧΟΟΑΠ των Δ.Ε. Αγ. Μηνά, Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, Δ.Ε. Καμποχώρων & Δ.Ε. Αμανής καθώς και του ΓΠΣ ΧΙΟΥ,

β) Ανακοινώνει ότι οι ανωτέρω εγκεκριμένες χωροταξικές μελέτες του Δ. Χίου που αφορούν στα κάτωθι:

  • ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2016,
  • ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/2016,
  • ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/2016,
  • ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ ΧΙΟΥ ΦΕΚ 311/ΑΑΠ/2016 &
  • ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ ΦΕΚ/544/Δ΄/19-08-2021,

είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.chios.gov.gr/poleodomikes-efarmoges/ στο πεδίο «Πολεοδομικές Εφαρμογές» – «Χωροταξικές Μελέτες Δ. Χίου», της ιστοσελίδας του Δ. Χίου.

5.5,2024