Δήμος Χαλκιδέων : Αναβαθμίζονται κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου σε Βασιλικό, Νέα Αρτάκη και Δροσιά

Δήμος Χαλκιδέων

Στην αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου προχωρά ο Δήμος Χαλκιδέων, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβαση για τη «Βελτίωση – Συμπλήρωση υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χαλκιδέων», από τη δήμαρχο  Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία, την περασμένη Παρασκευή 12 Αυγούστου.

Το εν λόγω έργο, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Η σύμβαση, συνολικού ποσού 496.164,92 ευρώ (με Φ.Π.Α.), αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Δήμου, και συγκεκριμένα στην πλατεία του 3ου Δημοτικού στο Βασιλικό, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και στο Κέντρο Δήμητρα στη Νέα Αρτάκη και στην πλατεία στα Μικρά Χάλια στη Δροσιά

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

  • Αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, πέργκολες, βρύσες)
  • Τοποθέτηση νέων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων
  • Εγκατάσταση νέου υπόγειου αρδευτικού συστήματος, πλήρως αυτοματοποιημένου και με δυνατότητες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο
  • Νέες φυτεύσεις δέντρων και θάμνων

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

18.8.2022