Δήμος Χαλκιδέων : Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης σε δημόσια κτίρια και υπηρεσίες

Δήμος Χαλκιδέων

Στην προμήθεια ειδικών κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, προχώρησε ο Δήμος Χαλκιδέων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αύξηση της ανακύκλωσης και την ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο τον εύκολο διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα απορρίμματα.

Οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση και χρήση, τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους και θα συλλέγονται συσκευασίες, πλαστικά, χαρτιά, αλουμίνιο, γυαλί, σίδερο.

Η διανομή τους έχει ήδη ξεκινήσει σε Δημόσιες Υπηρεσίες και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί σε σχολεία, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια καλλιέργειας συνείδησης ανακύκλωσης και διαλογής των διαφόρων υλικών στην πηγή.

Παράλληλα, διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια, σχετικά με τον ορθό τρόπο ανακύκλωσης και τη διαλογή των απορριμμάτων.

Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να γίνουν συμμέτοχοι στην περιβαλλοντική πρωτοβουλία.

2.7.2023