Δήμος Χαλκιδέων : Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της πλατείας στα Μικρά Χάλια Δροσιάς

Δήμος Χαλκιδέων

Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης της πλατείας στα Μικρά Χαλιά της Κοινότητας Δροσιάς, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του συνολικού έργου «Βελτίωση – Συμπλήρωση υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χαλκιδέων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Για την αναβάθμιση του χώρου της πλατείας έγιναν οι εξής εργασίες:

  • αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, πέργκολες, καλάθια σκουπιδιών)
  • τοποθέτηση νέων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων
  • νέες φυτεύσεις δέντρων και θάμνων
  • εγκατάσταση νέου υπόγειου αρδευτικού συστήματος

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου είναι σε εξέλιξη και η αναβάθμιση της πλατείας του 3ου Δημοτικού στο Βασιλικό και του χώρου στο Κέντρο Δήμητρα (πρώην ΚΕΓΕ) στη Νέα Αρτάκη.

2.12.2022