Δήμος Χανίων: Καινοτόμα διαχείριση βιοαποβλήτων

Δήμος Χανίων

Δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσεων αποβλήτων, ανακύκλωσης αλλά και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Χανίων, προχωρώντας σε ένα σημαντικό βήμα στη διαχείριση των αποβλήτων  με την ένταξη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», δαπάνης συνολικού ύψους 782.861 ευρώ.

Όπως επισημαίνει το έργο αφορά την ενημέρωση των πολιτών και στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση αλλά και την ορθότερη διαχείριση τόσο των βιοαποβλήτων όσο και του έντυπου χαρτιού, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο αναλυτικά, η Πράξη «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ», αφορά σε: υλοποίηση δράσεων/ενεργειών και προγραμμάτων για την προώθηση της χωριστής συλλογής ρευμάτων ΑΣΑ, προς επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης βιοαποβλήτων (στο ΕΜΑΚ Χανίων) στην περιοχή παρέμβασης της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης RECODE του Δήμου Χανίων.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι:

A Δημιουργία προγράμματος διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή.

A Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή για έντυπο χαρτί.

Συγκεκριμένα, με τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό, ο Δήμος Χανίων προχωράει στην προμήθεια:

  • 3 απορριμματοφόρων (2 δίχωρα: σύμμεικτα & ανακύκλωση, 1 όχημα-πρέσα μεταφόρτωσης)
  • 200 κάδων για τη διαχείριση έντυπου χαρτιού
  • 1.400 καφέ κάδων για βιοαπόβλητα
  • 220.500 βιοαποδομήσιμων σακκουλών
  • 2 συστημάτων κάδων για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
  • Συστημάτων ζύγισης απορριμμάτων στα βαρέα οχήματα

«Η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», για τον Δήμο Χανίων, δεν είναι το πρώτο, αλλά είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων. Με τα νέα απορριμματοφόρα, το υλικό που συλλέγεται οδηγείται στο ΕΜΑΚ, κι ύστερα από ειδική επεξεργασία, επιστρέφει στην κρητική γη ως εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας.  Σε βάθος χρόνου τα οφέλη για το περιβάλλον, για τον Δήμο Χανίων και για όλους τους πολίτες, είναι πολλαπλά», δήλωσε ο δήμαρχος Χανίων, Π. Σημανδηράκης.

« Με το πρόγραμμα αυτό καλούμε τους πολίτες να ξεκινήσουν να διαχειρίζονται τα βιοαπόβλητα τους και να κάνουν χωριστή διαλογή του έντυπου χαρτιού. Είναι η ευκαιρία μας, μέσα από δράσεις στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, να συνδράμουμε ουσιαστικά, όλοι μαζί για το περιβάλλον», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Μ. Τσουπάκης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

6.3.2022