Δήμος Χανίων : 32 προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Δήμος Χανίων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο δήμος Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 6/3/2023.

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Τμήμα Ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού, Κριάρη 40, ΤΚ 73132.

2.3.2023