Δήμος Ψαρών : Με 4 νέα οχήματα ενισχύονται οι υπηρεσίες του Δήμου

Συμβάσεις για την προμήθεια 4 καινούργιων οχημάτων, για την ενίσχυση των υπηρεσιών του, υπέγραψε ο Δήμος Ψαρών με τις ανάδοχες εταιρείες.

Πρόκειται για την προμήθεια ενός μικρού απορριμματοφόρου, ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με «παπαγαλάκι», ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου και ενός αυτοκινούμενου πλυστικού οχήματος.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, καθώς και από ίδιους πόρους του δήμου και η διαδικασία επιλογής αναδόχων διενεργήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, με την οποία ο δήμος  έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση.

Το αναρροφητικό σάρωθρο και το μικρό πλυστικό αναμένεται να   παραδοθούν στον Δήμο εντός διμήνου

11.5.2024