Δήμος Ωραιοκάστρου : Ολοκληρώθηκε το Σ.Α.Π. του Δήμου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, σε συνέχεια της ένταξής του σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων διαδρομών, το οποίο εξασφαλίζει την πρόσβαση από όλους σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτήρια.

«Η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα του συνόλου των πολιτών στον δημόσιο χώρο της πόλης, αποτελεί μία από τις βασικότερες κατευθύνσεις του αστικού σχεδιασμού. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και εν γένει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, το ΣΑΠ περιλαμβάνει:

  • Αξιολόγηση των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του οικείου Δήμου και των υφιστάμενων δεδομένων και εντοπισμός τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη προσβάσιμης αλυσίδας
  • Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής
  • Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών
  • Πρόταση παρεμβάσεων προκειμένου η προσδιοριζόμενη περιοχή παρέμβασης να καταστεί προσβάσιμη στο σύνολο των χρηστών (ΑμεΑ, εμποδιζόμενα άτομα, κλπ.)

Με βάση τα παραπάνω, προτάθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των απαραίτητων αλυσίδων προσβασιμότητας, προκειμένου να επιτευχθεί αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.

Οι γραμμικές παρεμβάσεις που προτάθηκαν για την εξασφάλιση της προσβάσιμης αλυσίδας χωροθετούνται εντός των οικισμών: Ωραιόκαστρο-Παλαιόκαστρο, Γαλήνη, Λητή, Μελισσοχώρι, Δρυμός, Νεοχωρούδα, Πεντάλοφος, Νέα Φιλαδέλφεια, Μεσαίο, Πετρωτό και Μονόλοφος.

8.7.2024