Δήμου Κηφισιάς: Ερωτηματολόγιο για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητα του Δήμου

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητα (Σ.Α.Π.) εκπονεί ο Δήμος Κηφισιάς. Όπως εξηγεί πρόκειται για το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Κύριος στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων που θα συνδέουν βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους πολίτες, φορείς, συλλόγους, εργαζομένους, και γενικά μετακινούμενους εντός του Δήμου Κηφισιάς, να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, ώστε οι απόψεις τους να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού προσβάσιμων υποδομών.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 5 λεπτά και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπόνηση του Σ.Α.Π.

Πρόσβαση στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο έχουν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  https://forms.gle/4xArUxnj1LQ3VomAA

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Δερπάνη
Εmail: derpani@kifissia.gr

19.6.2024