Δήμο Κέας : Δίκτυο κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στον

Δήμο Κέας

Τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,για το έργο «Προμήθεια για την ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας», ενέκρινε η οικονομική επιτροπή του Δήμου,  ώστε να προκηρυχθεί δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός.

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Κέας στο πλαίσιο της πρότασης που υποβάλαμε σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ για χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 247.835,08€. Στο πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν 161 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα θα προσφέρει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης.

Όπως επισημαίνει σχετικά ο Δήμος Κέας, εκτός από τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, το σύστημα αυτό θα δημιουργήσει θετική δημοσιότητα για την Κέα και θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη. Θα βοηθήσει στην ανάδειξη του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου και όχι μόνο αναψυχής, στην ανάπτυξη μεθόδων βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Η μείωση των ρύπων και του θορύβου, η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των δημοτών, η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και η οικολογικής παιδείας, όπως και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών, είναι μερικά ακόμη οφέλη.

Τέλος βοηθά στην ενίσχυση της εμπορικής κίνησης καθώς οι ποδηλάτες είναι χρήστες της αγοράς της περιοχής που κινούνται, σε αντίθεση με διερχόμενους χρήστες ΙΧ, ενώ βοηθά στην μεταστροφή των χρηστών ΙΧ και ΤΑΧΙ προς το ποδήλατο και στην αισθητική αναβάθμιση του νησιού.

16.11.2022