Δήμο Μονεμβασίας : Στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών ο Δήμος

Στη δημιουργία νέων υποδομών που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες του, προχωρά  ο Δήμος Μονεμβασίας.

Για το σκοπό αυτό υπέβαλε πρόταση προς το υπουργείο Τουρισμού, για χρηματοδότηση της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμών βελτίωσης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές αναπηρίες, ή περιορισμένη κινητικότητα, σε τέσσερις παραλίες του Δήμου.

Η πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων παραλιών στον Δήμο Μονεμβασίας», είναι ύψους 279.632.60 €.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση:

  • (sea track) αυτοκινούμενη διάταξη πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα,
  • συστήματος τηλεμετρίας αυτοκινούμενης διάταξης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα,
  • συσκευές τηλεμετρίας και συναγερμού καθώς και διάταξη καθοδήγησης ατόμων με δυσκολίες όρασης,
  • διαδρόμους πρόσβασης,
  • αμαξίδιο για είσοδο-έξοδο στη θάλασσα για μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα,
  • χώρους σκίασης προστασίας των λουόμενων,
  • φορητούς χώρους υγιεινής,
  • φορητά αποδυτήρια και ειδική σήμανση.

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση πρόκειται να διευκολύνει την πρόσβαση –  εξυπηρέτηση ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα στις εξής τέσσερις παραλίες του Δήμου : α) Την Παραλία Νεάπολης, β) Την Παραλία Μονεμβασιάς, γ) Την Παραλία Πλύτρας και  δ) Την Παραλία στο Κυπαρίσσι.

6.6.2024