Δήμο Χαϊδαρίου : Αιτήσεις επανασύνδεσης ρεύματος

Δήμος Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2567/24-05-2022/τ.Β΄, δέχεται αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 30/06/2022.

Πληροφορίες κοινωνική υπηρεσία τηλ.: 213-2047370, 213-2047248

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου
 3. Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών του νοικοκυριού
 4. Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
 5. Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών του νοικοκυριού
 6. Μισθωτήριο συμβόλαιο
 7. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνες δηλώσεις
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 9. Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
 10. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α
 11. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου (σε περίπτωση κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης)

12.6.2022