Δήμος Τρίπολης : Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΤ

Το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου της ΔΕΥΑ Τρίπολης,  για τον έλεγχο των διαρροών και τη σύγχρονη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τρίπολης και του Μεθυδρίου, παρουσιάστηκε χθες στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης  από τον δήμαρχο και πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Κώστα Τζιούμη.

“Αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑ Τρίπολης είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου, όπου θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς – διανομής νερού. Επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, αντιμετωπίζοντας ριζικά υδρευτικά προβλήματα και παράλληλα βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων των επιλεγμένων δημοτικών κοινοτήτων”, υπογράμμισε ο Κ. Τζιούμης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο ποσό των 3.751.881,65 €, με ΦΠΑ.

Τα τρία συστήματα περιλαμβάνουν εγκατάσταση Κεντρικών Σταθμών Ελέγχου (ΚΣΕ) μαζί με Περιφερειακούς Σταθμούς και Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (ΠΣΕ και ΦΣΕ), καθώς και Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου(ΤΣΕ) σε κάθε δεξαμενή υδροδότησης και Σταθμούς Εσωτερικού Δικτύου (ΣΕΔ) σε σημεία όπως αναφέρονται στις τρεις μελέτες.

Μέσω της εγκατάστασης του κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων.

Με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζονται άμεσα ενδεχόμενες διαρροές, θα αντιμετωπίζονται γρήγορα οι βλάβες, θα υπολογίζεται το υδατικό απόθεμα, οι πραγματικές τιμές ισοζυγίου νερού, θα ελέγχεται η ποιότητα νερού και η πραγματική κατανάλωση νερού.

26.6.2024