Δίκτυο έγκαιρης πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων στη Στερεά Ελλάδα

Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το έργο που αφορά στην εγκατάσταση δικτύου έγκαιρης πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων, μετά τη υπογραφή της  δημοπράτησης και συμβασιοποίησης του, χθες Πέμπτη, 25/1, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  «Αντώνης Τρίτσης».

Φυσικό αντικείμενο του έργου:  «Εγκατάσταση Δικτύου Υδρομετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Πλημμυρικών Φαινομένων», είναι η εγκατάσταση καινοτόμου δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών.

Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, για την πρόβλεψη, την έγκαιρη προετοιμασία και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εγκατασταθούν 15 σταθμοί, εκ των οποίων 10 υδρομετρικοί και 5 μετεωρολογικοί σε σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με βάση σχετικές μετρήσεις και την μελέτη εφαρμογής, που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου.

Οι σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα μέτρησης της στάθμης, της ταχύτητας και της παροχής υδάτων, αλλά και των κυριότερων μετεωρολογικών δεδομένων, όπως η ατμοσφαιρική θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα και η κατεύθυνση ανέμου, η βαρομετρική πίεση η βροχόπτωση, το πλήθος και η απόσταση πτώσης κεραυνών.

Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη Κέντρου Λήψης Δεδομένων των περιφερειακών τηλεμετρικών σταθμών. Το Κέντρο θα λαμβάνει αυτόματα τις μετρήσεις, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα τροφοδοτεί τρίτες εφαρμογές για υπολογιστές και για έξυπνες συσκευές.

Πρόκειται για έργο αρχικού προϋπολογισμού ύψους 328.600 ευρώ και η χρηματοδότησή του εξασφαλίστηκε με την ένταξη της πράξης: «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας – ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

«Αναπτύσσουμε έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές για να θωρακίσουμε τον τόπο μας, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά -δυστυχώς στη χώρα μας. Προχωρούμε στην εγκατάσταση καινοτόμου δικτύου πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων με βάση την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων, της στάθμης και της ταχύτητας των υδάτων σε ποταμούς και χειμάρρους της Στερεάς Ελλάδας. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού ύψους 328.600 ευρώ, μπαίνει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός μετά την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου.

27.1.2024