Δεν αλλάζουν τα κριτήρια κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης των δήμων για το ενεργειακό κόστος

Την έκπληξή του εκφράζει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας απαντώντας στην επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου με την οποία ζήτησε να αλλάξει ο τρόπος κατανομής  της νέας έκτακτης επιχορήγησης των δήμων  για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους και να γίνει με βάση τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ.

Ταυτόχρονα όμως ο κ. Πέτσας δηλώνει πως του προκαλεί εντύπωση τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενο της επιστολής, καθόσον, όπως αναφέρει,  με τη συνεργασία και τον συντονισμό όλων, Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης, ανακοινώσαμε –από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία– ένα γενναίο πλέγμα μέτρων προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζουν άμεσα τους προϋπολογισμούς των Δήμων”.

Σε ότι αφορά τον τρόπο κατανομή της νέας επιχορήγησης των 90 εκ. ευρώ, αναφέρει ότι  “πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι οι Δήμοι δηλώνουν στον κόμβο του Υπουργείο Εσωτερικών και μάλιστα τα στοιχεία που ελήφθησαν υπ’ όψιν αφορούν ένα ικανό διάστημα επτά (7) ολόκληρων μηνών”.  Και αυτή ακριβώς αυτή είναι και  η ένσταση της ΚΕΔΕ, η οποία ζητά η κατανομή του ποσού να γίνει με βάση τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ.

Απαντώντας δε στο  αίτημα της ΚΕΔΕ ο κ. Πέτσας ισχυρίζεται ότι : «Αντιθέτως, η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που βασίζονται σε δημογραφικά, γεωμορφολογικά και λοιπά χαρακτηριστικά των δήμων – χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών – δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν στον ίδιο βαθμό τον βασικό σκοπό χορήγησης αυτής της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυξήσεων που προέρχονται από δαπάνες που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η επιστολή σας αδικεί εσάς και ελάχιστα από τα μέλη σας που φαίνεται να διεκδικούν πόρους από τους Έλληνες φορολογουμένους που δεν τους αναλογούν».

Αναλυτικά η απάντηση του Στ. Πέτσα στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου:

Απάντηση στην Επιστολή «Κριτήρια κατανομής της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης προς τους Δήμους για την κάλυψη δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους».

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Με μεγάλη έκπληξη διάβασα την επιστολή σας με θέμα «Κριτήρια κατανομής της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης προς τους Δήμους για την κάλυψη δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους».

Μου προκαλεί, επί της αρχής, εντύπωση τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενο της επιστολής, καθόσον με τη συνεργασία και τον συντονισμό όλων, Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης, ανακοινώσαμε –από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία– ένα γενναίο πλέγμα μέτρων προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζουν άμεσα τους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Συγκεκριμένα, στις 9 Μαρτίου 2022 ανακοινώσαμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, με ποσό συνολικού ύψους 114 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και την επιπλέον οικονομική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών τους με ποσό ύψους 14 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των παιδιών μας την περίοδο μέχρι τον Μάιο.

Και με γνώμονα τη συνεχή στήριξη της Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο των διαρκών παρεμβάσεων που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα και με το αίτημα της ΚΕΔΕ για αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των δημοτών από ενδεχόμενες αυξήσεις που θα έπρεπε να επιβληθούν στα δημοτικά τέλη κρίσιμων τομέων δραστηριότητάς τους, όπως ο ηλεκτροφωτισμός, η καθαριότητα κ.λπ. λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών πιστώσεις ύψους 90 εκατ. ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού –δηλαδή χρήματα των φορολογούμενων πολιτών– για έξτρα επιχορήγηση των Δήμων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Επομένως, το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει ήδη μέσα στο α’ εξάμηνο του έτους όλους τους Δήμους της χώρας με επιπλέον 218 εκατ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης των 90 εκατ. ευρώ, σημειώνω ότι πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι οι Δήμοι δηλώνουν στον κόμβο του Υπουργείο Εσωτερικών και μάλιστα τα στοιχεία που ελήφθησαν υπ’ όψιν αφορούν ένα ικανό διάστημα επτά (7) ολόκληρων μηνών. Συγκεκριμένα, ως βασικό κριτήριο της κατανομής αυτής χρησιμοποιήθηκε η εκτιμώμενη ενεργειακή δαπάνη ανά Δήμο για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την απολογιστική δαπάνη έτους 2021 για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και καύσιμα και β) το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης κατά το επτάμηνο 11/2021 – 5/2022 έναντι της περιόδου 11/2020-05/2021. Για δε τον προσδιορισμό του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο, υπολογίστηκε το ποσοστό συμμετοχής του στη συνολική εκτιμώμενη ενεργειακή δαπάνη για το έτος 2022.

Θα περίμενα επομένως να αντιληφθείτε ότι με την χρήση των στοιχείων της ετήσιας απολογιστικής δαπάνης και με τον υπολογισμό των μεταβολών σε βάθος επτάμηνου, αφενός απαλείφεται η επίδραση ετεροχρονισμών που παρατηρούνται κατά την τιμολόγηση των δαπανών από τους παρόχους και κατά την αποτύπωση των στοιχείων στα βιβλία των φορέων και αφετέρου καλύπτονται οι δαπάνες των δήμων που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από τα ανταποδοτικά τέλη.

Αντιθέτως, η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που βασίζονται σε δημογραφικά, γεωμορφολογικά και λοιπά χαρακτηριστικά των δήμων – χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών – δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν στον ίδιο βαθμό τον βασικό σκοπό χορήγησης αυτής της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυξήσεων που προέρχονται από δαπάνες που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η επιστολή σας αδικεί εσάς και ελάχιστα από τα μέλη σας που φαίνεται να διεκδικούν πόρους από τους Έλληνες φορολογουμένους που δεν τους αναλογούν.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς βλέπουμε την Αυτοδιοίκηση ως έναν συνεργάτη. Και ό,τι λέμε, το κάνουμε. Με σεβασμό σε κάθε ευρώ του φορολογούμενου πολίτη, στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραίτητους πόρους που επιτρέπουν στους Δήμους να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος που προκαλεί η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση, συνολικά, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους πολίτες, σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας, με γενναίες παρεμβάσεις και για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να αφήσουμε οριστικά πίσω μας και αυτή την κρίση.

4.7.2022