Δημιουργία Ελληνικού Εθνικού Δικτύου των Τοπικών Κοινωνικών Υπηρεσιών

Στη δημιουργία του πρώτου Ελληνικού Εθνικού Δικτύου των Τοπικών Κοινωνικών Υπηρεσιών που θα συγκροτηθεί με τη συμμετοχή αιρετών και διευθυντικών στελεχών των ενδιαφερόμενων Δήμων, θα προχωρήσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ).

Η απόφαση λήφθηκε με την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου με θέμα «Η προστιθέμενη αξία των Ευρωπαϊκών Δικτύων» που πραγματοποίησαν οι δύο φορείς στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας τους για την προώθηση κοινών δράσεων ερευνητικού, συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πεδίο της Τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής.

Κατά τις εργασίες ιδιαίτερη μνεία έγινε στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου (το μεγαλύτερο Πανευρωπαϊκό δίκτυο φορέων από 140 μέλη σε 35 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας) στο πεδίο των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, αιρετοί και διευθυντικά στελέχη του τομέα κοινωνικής πολιτικής των Δήμων) ενημερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες του και τις επικείμενες σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα αποτυπωθούν εντός του 2022 με την μορφή της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Φροντίδα. Παράλληλα άκουσαν από τους τέσσερις Ελληνικούς εταίρους του Δικτύου (ΕΕΤΑΑ, ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Φυλής) για τα ισχυρά πλεονεκτήματα των μοντέλων δικτύωσης με άλλους Δήμους της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

Τα πορίσματα του Εργαστηρίου επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον των Ελληνικών ΟΤΑ Α’ Βαθμού να αξιοποιήσουν διακρατικές συνεργασίες ενώ η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη διαχείριση και υποστήριξη καινοτόμων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφική, Παιδική & Βρεφονηπιακή Φροντίδα, Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών, Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας) και το ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ στο πλαίσιο του ρόλου του για την ανάπτυξη της έρευνας των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, αποφάσισαν να προωθήσουν την στρατηγική τους συνεργασία με τη δημιουργία Ελληνικού Εθνικού Δικτύου των Τοπικών Κοινωνικών Υπηρεσιών.

20.7.2022