Δημιουργείται Κοινότητα «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την καφέ αρκούδα στην περιοχή Τρικάλων – Μετεώρων

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου Μετεώρων, της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε,  του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» υπεγράφη χθες με σκοπό τη δημιουργία Κοινότητας «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την καφέ αρκούδα στην περιοχή Τρικάλων – Μετεώρων.

Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία έγινε στην Καλαμπάκα, των δώδεκα εταίρων  από την Ιταλία και την Ελλάδα που υλοποιούν το έργο LIFE Bear Smart Corridors

Το πρόγραμμα LIFE Bear-Smart Corridors στοχεύει στην διατήρηση και διασφάλιση της λειτουργικότητας σημαντικών διαδρόμων κίνησης των καφέ αρκούδων, γνωστών ως «διαδρόμων συνύπαρξης». Στόχος του είναι η ενίσχυση της συνύπαρξης μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων για την εξάλειψη απειλών και τη βελτίωση των συνθηκών για τις αρκούδες στους διαδρόμους συνύπαρξης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων προβλέπεται η δημιουργία μιας Κοινότητας «Έξυπνης» Συνύπαρξης στην περιοχή Τρικάλων-Μετεώρων. Η Κοινότητα, όπως τονίστηκε, θα αποτελέσει μία κοινωνική δομή που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων, επιχειρήσεων και κατοίκων της περιοχής, με βασικό στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής αποδοχής των καφέ αρκούδων για τη μείωση των συγκρούσεων και την εξερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης ήπιων μορφών τοπικής ανάπτυξης, με βάση την παρουσία του είδους στην περιοχή. Παράλληλα, η Κοινότητα θα υποστηρίξει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φύση, εντός και γύρω από τους διαδρόμους συνύπαρξης, ενημερώνοντας τις τοπικές κοινότητες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Στην Κοινότητα μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως κτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, κυνηγετικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), ταξιδιωτικοί πράκτορες, αναπτυξιακές εταιρίες, επιχειρήσεις, ΚοινΣΕπ, και άλλοι. Οι εν λόγω εκπρόσωποι θα καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοινότητας, η οποία θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE Bear-Smart Corridors

Με συντονιστή εταίρο την Rewilding Europe, 12 εταίροι από την Ιταλία και την Ελλάδα υλοποιούν το έργο LIFE Bear Smart Corridors, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινοτήτων «έξυπνης» συνύπαρξης με το είδος της καφέ αρκούδας στη Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στα Κεντρικά Απέννινα, στην Δυτική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Από την Ελλάδα στο έργο συμμετέχουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και ο Δήμος Αμυνταίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 5.855.772 ευρώ για την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων. Από αυτά, 75% είναι η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ μέρος των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των Ελλήνων εταίρων καλύπτει το Πράσινο Ταμείο. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2022 και αναμένεται να διαρκέσει πέντε έτη.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Σήμερα υποδεχτήκαμε στο Δήμο Μετεώρων 12 εταίρους από την Ιταλία και την Ελλάδα που υλοποιούν το έργο LIFE Bear Smart Corridors, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινοτήτων «έξυπνης» συνύπαρξης με το είδος της καφέ αρκούδας στη Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στα Κεντρικά Απέννινα, στην Δυτική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Μαζί με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαράλαμπο Μπιλίνη, την Πρόεδρο της ΚΕΝΑΚΑΠ κ. Λίλα Μπαντέκα και τον Πρόεδρο της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» Σπύρο Ψαρούδα υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) για τη δημιουργία μιας Κοινότητας «Έξυπνης» Συνύπαρξης στην περιοχή Τρικάλων-Μετεώρων. Η Κοινότητα θα αποτελέσει μία κοινωνική δομή που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων, επιχειρήσεων και κατοίκων της περιοχής, με βασικό στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής αποδοχής των καφέ αρκούδων για τη μείωση των συγκρούσεων και την εξερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης ήπιων μορφών τοπικής ανάπτυξης, με βάση την παρουσία του είδους στην περιοχή. Με την κίνηση αυτή για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε την δημιουργία μιας «Έξυπνης Κοινότητας συνύπαρξης με την άγρια ζωή». Με κέντρο τον άνθρωπο και με καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουμε και την φύση να προστατέψουμε αλλά και να δημιουργήσουμε πετυχημένο παράδειγμα και για άλλους Δήμους της χώρας».

15.3.2024