Δημος Τρικκαίων :

Δημος Τρικκαίων

Στο ερευνητικό πρόγραμμα HARMONY συμμετέχει η ομάδα της e-Trikala και έχει ως στόχο να υλοποιήσει τον εθνικό πιλότο του ευρωπαϊκού έργου μεγάλης κλίμακας για βιώσιμες μεταφορές φαρμακευτικού υλικού στις πόλεις μέσω πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones).

Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει στην πόλη των Τρικάλων και αφορά στο θέμα της εναέριας αστικής κυκλοφορίας, και ειδικότερα προβλέπει τη χρήση εναέριων αυτόματων μέσων (drones) για τη μεταφορά φαρμακευτικού υλικού, από το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Τρικάλων (ΣΥΦΤΑ) προς περιφερειακά φαρμακεία, για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων, ευπαθών ομάδων, αλλά και όλων των κατοίκων.

Για την επίτευξη του πιλότου, έχουν πραγματοποιηθεί ανοιχτά ερωτηματολόγια και εκδηλώσεις με τους κατοίκους όπως και σειρά διασκέψεων με εμπλεκόμενους φορείς, όπως με το Σύλλογο Φαρμακοποιών Τρικάλων και τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Τρικάλων (ΣΥΦΤΑ). Επιπρόσθετα, ουσιαστική ήταν η συνεργασία της ομάδα έργου με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στον σχεδιασμό των πτήσεων και την έκδοση των αδειοδοτήσεων.

Τι είναι το έργο Harmony

Το πρόγραμμα Harmony εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας και έχει χρονική διάρκεια 42 μήνες. Στο έργο συμμετέχουν 21 εταίροι από 9 Ευρωπαϊκές χώρες, όπως ευρωπαϊκές πόλεις και μητροπολιτικές αρχές, συγκοινωνιακοί φορείς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και κατασκευαστές αυτόνομων και ιπτάμενων οχημάτων.

Σκοπός του έργου HARMONY είναι να υποστηρίξει τους 21 εταίρους στη χρήση των τεχνολογιών αιχμής δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις στον τομέα των μεταφορών και της υγείας ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συντονιστής του προγράμματος είναι το UCL (University College London) και σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν η e-Trikala ΑΕ, η εταιρεία MobyX και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

28.4.2022