Αιτήσεις επανασύνδεσης ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά

lifespeed.gr


Δήμος Κιλκίς 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30.04. 2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.
Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, ορίζονται ως εξής:

-μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
-νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
-νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
-νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
-νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
-νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Επιπρόσθετα καθορίζονται και συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, υποβάλλεται στο Δημοτολόγιο του Δήμου (υπεύθυνος Γιώργος Θεοδωρίδης, τηλ. επικοινωνίας 23413 52123) από τις 8:00 έως τις 15:00 τις εργάσιμες ημέρες, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

-δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1,των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (2018,2019) όλων των μελών του νοικοκυριού
-δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της για το 2018 και το 2019
-εκκαθαριστικό των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (2018,2019) όλων των μελών του νοικοκυριού
-ΕΝ.Φ.Ι.Α των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (2018,2019) όλων των μελών του νοικοκυριού
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
-βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητη για την ζωή του ατόμου που συμπεριλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού
-οποιοδήποτε δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ενδεχόμενες μεταβολές κατά το τελευταίο φορολογικό έτος
– λογαριασμό ΔΕΗ όπου η αποσυνδεδεμένη από ρεύμα οικία να είναι η κύρια κατοικία.

Τα αιτήματα επανασύνδεσης εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί στο Δήμο και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, έναν εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ και έναν εκπρόσωπο του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

9.9.2020

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Copyright © 2011-2017 lifespeed.gr

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online