Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου Νέας Ερυθραίας στο ΚΕΜΜΕ

lifespeed.gr


Δήμος Κηφισιάς

 

 

 

Κατά τη 2η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ετέθη ως έκτακτο θέμα με πρωτοβουλία παρατάξεων της αντιπολίτευσης η συζήτηση επί της απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ν. Ερυθραίας αναφορικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου Ν. Ερυθραίας στο ΚΕΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αγγελική Παπάζογλου, δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Παρούσα ανέφερε τα εξής στην τοποθέτησή της:

Συνυπογράψαμε την εισαγωγή του θέματος ως έκτακτο στο δημοτικό συμβούλιο δεδομένης της ολιγωρίας της δημοτικής αρχής να το θέσει ως τακτικό θέμα μετά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου στο να συζητηθεί. Το γεγονός αυτό δείχνει μία αγνόηση προς το Κοινοτικό Συμβούλιο όπου μαζί με την ελλιπή συντήρηση του εν λόγω χώρου και την έλλειψη ενός σχεδίου αξιοποίησης και προβολής του πυροδότησε ένα αρνητικό κλίμα διαλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντί να συζητηθεί στο φυσικό χώρο του δημοτικού συμβουλίου και να εκτεθούν όλες οι απόψεις.

Επί της ουσίας της πρότασης παραχώρησης του Δημοτικού Θεάτρου Ν. Ερυθραίας στο ΚΕΜΜΕ έχουμε την άποψη ότι από τη μελέτη των άρθρων του καταστατικού του ως άνω ΝΠΔΔ προκύπτει ότι είναι δυνατή η δυνατότητα απόκτησης ακίνητης περιουσίας και διαχείρισης πολιτιστικού έργου. Μεταξύ των πόρων του ΝΠΔΔ στο άρθρο 4, περ.γ προβλέπονται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κάθε είδους προσφορές, ενώ βάσει του άρθρου 5, περιουσία του ΝΠΔΔ είναι η περιουσία ακίνητη ή κινητή, που θα του παραχωρείται από το Δήμο Κηφισιάς προς ευόδωση των σκοπών του καθώς και από τον οιονδήποτε. Επίσης στο άρθρο 6, περ. στ, προβλέπεται η προς επίτευξη των σκοπών του διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων εν γένει (διαλέξεων,…θεατρικών παραστάσεων κλπ). Επιπλέον, από τις διατάξεις του καταστατικού υπάρχει η δυνατότητα αυτοτελούς διοικητικής λειτουργίας του εν λόγω ΝΠΔΔ και όχι μόνο δάνειας από τον Δήμο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

α) πλήρεις αρμοδιότητες στο δ.σ. του ΝΠΔΔ λ.χ κατάρτιση προϋπολογισμού, προκήρυξη έργων και μελετών με τις νόμιμες διαδικασίες, ορισμός θεματικών επιτροπών με δικό τους μάλιστα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας-άρθρο7,περ.στ), β) σύσταση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ με καθορισμένες θέσεις επιστημονικού, ερευνητικού, διοικητικού,  κλπ προσωπικού και ότι μέχρι να συσταθεί λειτουργεί με προσωπικό που διατίθεται ή αποσπάται από τον Δήμο. (άρθρο 8).

Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση του Δημοτικού Θεάτρου, αν και αναγνωρίζουμε την εισφορά γης των μικρασιατών για τη δημιουργία του, και επειδή η ιστορία του θεάτρου δεν συνδέεται μόνο με τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς της Ελλάδας με την καθ΄ ήμας Ανατολή, αλλά τους υπερβαίνει, θεωρούμε ότι συνιστάται η τροποποίηση του καταστατικού του ΚΕΜΜΕ ως προς τη μετάδοση και προβολή των στοιχείων της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων η οποία πρέπει να αναφερθεί τόσο γενικά όσο και ειδικά προσδιοριστικά της καθ’ ημάς Ανατολής.  

Αυτό συνάδει έτι περαιτέρω με την αλλαγή της φυσιογνωμίας της σύγχρονης Ν. Ερυθραίας που συνδυάζει πέρα από τη μικρασιατική μνήμη και καταγωγή και την προσέλευση σε αυτή νέων κατοίκων και δημοτών.

Από την άλλη, η μέχρι τώρα εμπειρία από τις παραχωρήσεις δημοτικής περιουσίας της Κοινότητας της Ν. Ερυθραίας προς το ΚΕΜΜΕ (π.χ. Βίλα Μπότση) δείχνει ότι το ΚΕΜΜΕ στην υπάρχουσα μορφή και λειτουργία του δυσκολεύεται να διαχειριστεί με βάση τους σκοπούς τους τα εν λόγω ακίνητα με κίνδυνο ακόμη και η πλήρως ανακατασκευασμένη και βραβευμένη Βίλα Μπότση να αφεθεί στην τύχη της και να ρημάξει.

Ως εκ τούτου, συμφωνούμε με την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου Ν. Ερυθραίας στο ΚΕΜΜΕ με τις εξής επισημάνσεις:

Α. Να προχωρήσει το οργανόγραμμα του ΚΕΜΜΕ και να υπάρξει επιπλέον στελέχωση.

Β. Να υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση προς το ΚΕΜΜΕ που θα κατευθύνεται αποκλειστικά για τη συντήρηση και ανάπτυξη δράσεων του Δημοτικού Θεάτρου χωρίς να περιορίζεται το αντικείμενο του αποκλειστικά στην προώθηση του μικρασιάτικου πολιτισμού

Γ. Σε κάθε παραχώρηση του Δήμου προς τα ΝΠΔΔ του, να οριστεί μία κοινή επιτροπή παρακολούθησης συνιστάμενη από αιρετούς εκπροσώπους της δημοτικής ενότητας και του κοινοτικού συμβουλίου εφόσον το ΝΠΔΔ έχει αναφορές σε αυτή, και από δημοτικούς υπαλλήλους (εκ των υπηρεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παραχώρησης). Επίσης, μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής  και από  ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της περιοχής. Αποστολή μίας τέτοιας επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση των παραχωρήσεων, το κατά πόσο δηλαδή εκπληρώνονται οι σκοποί των παραχωρήσεων αυτών και η ετήσια έκθεσή τους προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου.

 

12.2.2021  

Τελευταία άρθρα από τον/την lifespeed.gr