Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων

lifespeed.gr


 

 

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής

 

 

 

 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου   υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποϕυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρϕωσης, ο Δήμος θα προβεί σε καθαρισμό των οικοπέδων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και των εξόδων καθαρισμού 

Τελευταία άρθρα από τον/την lifespeed.gr