Διαδικτυακή ημερίδα για το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των καθηκόντων των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE της Ελλάδας και Κύπρου και του νέου Έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού 101101858 – GreekLIFETaskForceplus (LIFE21-CAP-EL-GRLTFplus), την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. – 14:00 μ.μ..

Η εκδήλωση απευθύνεται ταυτόχρονα στα ελληνόφωνα ακροατήρια της Ελλάδας και της Κύπρου και διεξάγεται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Ως προς την αρχιτεκτονική της εκδήλωσης, αυτή διακρίνεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στον απολογισμό της συμμετοχής της Ελλάδας και Κύπρου στο LIFE και συνδυάζεται με τις σύγχρονες τάσεις στα πεδία ενδιαφέροντος.  Τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν από τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, λειτουργό του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου και τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον, τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας οι εμπειρογνώμονες του νέου Έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού 101101858 – GreekLIFETaskForceplus (LIFE21-CAP-EL-GRLTFplus), στελέχη του  υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) θα παρουσιάσουν διεξοδικά πληροφορίες, τεχνικές λεπτομέρειες και θεματικές προτεραιότητες των πεδίων «Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα» και ειδικότερα των 4 υπο-προγραμμάτων: «Φύση & Βιοποικιλότητα», «Κυκλική Οικονομία & Ποιότητα Ζωής», «Μετριασμός & Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» και «Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας».

Σημαντική συνεισφορά θα παρέχει και στέλεχος της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης έργων LIFEELMENEEIG – ProspectSEE παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές στους συμμετέχοντες σχετικά με την ανάπτυξη των προτάσεών τους.

Τέλος, το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη διάδοση αποτελεσμάτων από νέα έργα LIFE με συντονιστές δικαιούχους από Ελλάδα και Κύπρο προς την ελληνική και κυπριακή κοινότητα LIFE.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στον σύνδεσμο

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες για τον τρόπο παρακολούθησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλωθεί στη φόρμα συμμετοχής.

  

Πρόγραμμα Δευτέρα 19η Ιουνίου 2023

10:30 – 10:40 Σύνδεση
10:40 – 10:45 Χαιρετισμός
Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου
10:45 – 10:50 Χαιρετισμός
Έλενα Στυλιανοπούλου, Πρώτη λειτουργός Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου
10:50 – 11:00 Τάσεις σχετικά με το Πεδίο του Περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFEκαι ο ρόλος της Greek LIFE Task Force plus
Γεώργιος Πρωτόπαπας, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για το Περιβάλλον, Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου
11:00 – 11:05 Τάσεις σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE
Χαρίκλεια Κλουκινιώτη, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ΥΠΕΝ
11:05 – 11:10 Τάσεις σχετικά με τη Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE
Στέλιος Αλειφαντής, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για τη Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας, ΥΠΕΝ
11:10 – 11:20 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και αξιολόγηση της κυπριακής συμμετοχήςΜαριλένα Παπασταύρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου
11:20 – 12:40 Παρουσίαση Πεδίου «Περιβάλλον»:Υπο-πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία & Ποιότητα Ζωής»

Δημήτρης Μπανούσης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος GreekLIFETaskForceplus, Πράσινο Ταμείο

Υπο-πρόγραμμα «Φύση & Βιοποικιλότητα»

Μαριλένα Παπασταύρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου

Παρουσίαση Πεδίου «Δράση για το Κλίμα»:

Υπο-πρόγραμμα «Μετριασμός & Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»Νίκος Ψημμένος, Εμπειρογνώμονας Δράσης για το Κλίμα GreekLIFETaskForceplusΠράσινο Ταμείο

Υπο-πρόγραμμα «Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας»

Δημήτρης Σοφιανόπουλος, Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA)

12:40 – 12:50 Ερωτήσεις και Απαντήσεις
12:50 – 13:10 Πώς να υποβληθεί μια πετυχημένη πρόταση και να αποφευχθούν κοινά λάθη;
Θεοχάρης Τζιοβάρας, Εμπειρογνώμονας παρακολούθησης, ELMEN EEIG – Prospect SEE
13:10 – 13:20 Γνωριμία με έργαLIFE: Η περίπτωση του LIFEELBIOS(LIFE20 GIE/GR/001317)
13:20 – 13:30 Γνωριμία με έργα LIFE: Η περίπτωση του LIFEVisions (LIFE19 ENV/GR/000100)
13:30 – 13:40 Γνωριμία με έργα LIFE: Η περίπτωση του LIFEIPPhysis (LIFE18 IPE/CY/000006)
13:40 – 13:50 Γνωριμία με έργα LIFE: Η περίπτωση του LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20 IPE/CY/000011)
13:50 – 14:00 Συζήτηση