Διακρατική διαχείριση πλημμυρών για τον Αξιό σε Ελλάδα και Β. Μακεδονία μέσω του έργου FLOOD SHIELD

Στη διακρατική διαχείριση, σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας, με περιοχή μελέτης τον Αξιό ποταμό και τους δήμους που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του και παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, εστιάζει ευρωπαϊκό έργο που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το έργο FLOOD SHIELD Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia, προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που παρουσιάστηκε σήμερα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για τη Μείωση των Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ-Θ).

Σύμφωνα με τον Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρο Βαρελίδη, το έργο αναμένεται να τελειώσει τέλη του έτους, αντίστοιχο λειτουργεί στον Έβρο, ενώ στόχος είναι, την επόμενη διετία, να μπει σύστημα παρακολούθησης και σε όλα τα ποτάμια στην Ελλάδα.

Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του Αξιού αναφέρθηκε, από την πλευρά του, ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης Στέλιος Ταμβακίδης. Σημείωσε, δε, ότι απαιτούνται κοινά διαχειριστικά σχέδια με τις διασυνοριακές χώρες και εμβάθυνση διακρατικών συνεργασιών κάνοντας λόγο για μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος.

Το έργο FLOOD SHIELD 

Στόχος του FLOOD SHIELD, όπως εξήγησε η Ιωάννα Βασιλική Ποθητάκη, από τη LEVER Α.Ε. που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου, είναι η ελαχιστοποίηση των διασυνοριακών κινδύνων πλημμύρας και καταστροφών στη λεκάνη απορροής του Αξιού, με την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας τόσο σε οργανωτικό όσο και σε τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Γενικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν τηλεμετρικοί σταθμοί, πλατφόρμα κοινής διαχείρισης συμβάντων, ομάδα κοινής διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, εκπαιδεύσεις, οδηγίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

«Αναπτύχθηκε ήδη κοινή ομάδα διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία. Σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού διασυνοριακού συστήματος παρακολούθησης, αντιμετώπισης και αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας» ανέφερε η κ. Ποθητάκη.

Παράλληλα, μέσω του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων για την προστασία των ιδίων αλλά και των υπολοίπων.

Αξιός  ή Βαρδάρης

Ο Αξιός  ή Βαρδάρης είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Μακεδονίας και ο δεύτερος μεγαλύτερος των Βαλκανίων. Διασχίζει την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με μήκος 380 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 76 χιλιόμετρα είναι σε ελληνικό έδαφος. Το πλάτος του κυμαίνεται από 50-600 μ. και το βάθος του φτάνει τα 4  μ. Πηγάζει από το όρος Σκάρδος στα σύνορα Αλβανίας- Κοσυφοπεδίοιυ, διασχίζει την κοιλάδα των Σκοπίων, μπαίνει στο ελληνικό έδαφος , διασχίζει τη Μακεδονία και χύνεται στον Θερμαϊκό Κόλπο. Από τον Μεσαίωνα ονομάζεται και Βαρδάρης, όπως και ο γνωστός ΒΔ άνεμος της Θεσσαλονίκης.

14.10.2023