Διαχείριση συνόρων: Το Συμβούλιο αποφασίζει να υπογράψει συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία για την επιχειρησιακή συνεργασία του Frontex

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα απόφαση για την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων μεταξύ του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και της Βόρειας Μακεδονίας. Συμφώνησε επίσης να αποσταλεί το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση.

Vít Rakušan

Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια μοιράζονται κοινές μεταναστευτικές προκλήσεις και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν αυτές είναι η κοινή δράση. Η συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή τη στενή συνεργασία. Θα επιτρέψει στον Frontex να παράσχει συγκεκριμένη υποστήριξη επί τόπου, προς όφελος τόσο της Βόρειας Μακεδονίας όσο και των χωρών της ΕΕ.

Vít Rakušan, Υπουργός Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας

Μόλις τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία, ο Frontex θα μπορεί να βοηθήσει τη Βόρεια Μακεδονία στις προσπάθειές της για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Η συμφωνία θα επιτρέψει την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ομάδων διαχείρισης συνόρων της Frontex στη Βόρεια Μακεδονία, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της χώρας.

Η ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των συνόρων της Βόρειας Μακεδονίας θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Προεδρία του Συμβουλίου και η Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία στις 20 Οκτωβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να παράσχει τη συμφωνία του το συντομότερο δυνατό

Ιστορικό

Μια πρώτη συμφωνία συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων συνήφθη με την Αλβανία το 2019. Μετά από αυτό, ο Frontex ξεκίνησε την πρώτη κοινή επιχείρηση στο έδαφος γειτονικής χώρας εκτός ΕΕ στην Αλβανία στις 22 Μαΐου 2019.

Οι συμφωνίες για το καθεστώς με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία συνήφθησαν τον Μάιο του 2020. Μια παρόμοια συμφωνία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

13.10.2022