Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 21 Μαρτίου 2022: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ

Σε μια Ευρώπη που συγκλονίζεται από την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και του πληθυσμού της, η ΕΕ επιβεβαιώνει, την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, τη σταθερή δέσμευση να ενεργήσει ενάντια σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταπολεμήσει τον ρατσισμό, τον ρατσισμό διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετικής μισαλλοδοξίας παγκοσμίως.

Αυτή την ίδια μέρα, αφιερωμένη στη μνήμη της σφαγής του Σάρπβιλ, συγκαλούμε τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών στη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής κατά του ρατσισμού της ΕΕ, για να εμβαθύνουμε στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των επίμονων διαρθρωτικών ανισοτήτων και να αναλάβουμε από την έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού.

Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και η Σύνοδος Κορυφής θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον κρίσιμο ρόλο των νέων στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και θα εξετάσει κρίσιμους τομείς δράσης όπως η επιβολή του νόμου, ο περιβαλλοντικός ρατσισμός και ο ρατσισμός στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό .

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού απαιτεί καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, δίκαιη αστυνόμευση, προστασία των μειονοτικών ομάδων και ισχυρότερα εθνικά μέτρα που ορίζονται στα εθνικά σχέδια δράσης. Αυτή είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας υπό την προοπτική της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών και να ξεκινήσουμε νέες πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική ένταξη.

Η ρατσιστική ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους πρέπει να σταματήσουν. Για το σκοπό αυτό, ενισχύουμε την εφαρμογή των νόμων που ήδη ισχύουν και επεκτείνουμε την ποινική ανταπόκριση σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

Η συνεργασία με τους εταίρους μας είναι κεντρικής σημασίας για τις στρατηγικές και τις πολιτικές της ΕΕ κατά των φυλετικών διακρίσεων. Αυτό μεταφράζεται σε πολλαπλές δράσεις, που κυμαίνονται από την προώθηση της επικύρωσης και την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων έως την ενίσχυση της υποστήριξης στη δέσμευση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ενάντια στις ξενοφοβικές συμπεριφορές έναντι των μεταναστών.

Όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πρόσφατη σύστασή του για την ισότητα των Ρομά και τα συμπεράσματα για τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, η ΕΕ έχει δεσμευτεί πλήρως για την εξάλειψη του ρατσισμού σε όλες τις μορφές του. Θα ενώσουμε τις προσπάθειες με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και άτομα για να διασφαλίσουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαμβάνει την ίδια αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

21.3.2022