Διευκρινήσεις ΥΠΕΔ για την εκλογή αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση των ΠΕΔ

Διευκρινήσεις αναφορικά με ζητήματα εκλογής εκπροσώπων δημοτικών συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. παρέχει το υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από ερωτήματα που του τέθηκαν.

Ειδικότερα διευκρινίζονται  τα εξής:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του π.δ.75/2011 όπως ισχύει, κάθε συνδυασμός της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας μπορεί να περιλαμβάνει υποψήφιους σε αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό των εκπροσώπων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, αντίστοιχα, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4, αυξημένο κατά έναν υποψήφιο.
Επίσης σύμφωνα με την παρ.6 του ίδιου άρθρου, για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων των συνδυασμών της μειοψηφίας και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο μέρος του γινομένου αυτής της αριθμητικής πράξης.

29.1, 2024