Δικαστήριο της ΕΕ: ​​διορίζονται τρεις δικαστές και δύο γενικοί εισαγγελείς

Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα τρεις δικαστές και δύο γενικούς εισαγγελείς στο Δικαστήριο.

Ο κ. Thomas von Danwitz και η κα Ineta Ziemele διορίστηκαν εκ νέου δικαστές και ο κ. Stéphane Gervasoni διορίστηκε για πρώτη θητεία ως δικαστής του Δικαστηρίου.

Το Συμβούλιο ανανέωσε επίσης τη θητεία του κ. Jean Richard de la Tour ως γενικού εισαγγελέα και διόρισε τον κ. Dean Spielmann για μια πρώτη θητεία ως γενικό εισαγγελέα του Δικαστηρίου.

Όλοι οι διορισμοί έγιναν στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης του Δικαστηρίου το 2024, για θητεία που αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου 2024 και λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2030.

Ιστορικό

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο δικαστήρια: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με μια επιτροπή που είναι επιφορτισμένη να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα των μελλοντικών υποψηφίων να ασκήσουν τα σχετικά καθήκοντα. Επιλέγονται ανάμεσα σε άτομα των οποίων η ανεξαρτησία είναι αναμφισβήτητη.

Για διορισμό στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, στις αντίστοιχες χώρες τους, στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή να είναι νομικοί σύμβουλοι αναγνωρισμένης επάρκειας.

27.3.2024

Τελευταία Άρθρα