Δικαστήριο της ΕΕ: ​​διορίστηκαν τρεις δικαστές και ένας γενικός εισαγγελέας

Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα τρεις δικαστές και έναν γενικό εισαγγελέα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσής του το 2024.

Η θητεία του κ. Irmantas Jarukaitis ως δικαστής ανανεώθηκε. Ο κ. Bernardus Smulders και ο κ. Fredrik Schalin διορίστηκαν για μια πρώτη θητεία ως δικαστές του Δικαστηρίου.

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών διόρισαν επίσης τον κ. Rimvydas Norkus για πρώτη θητεία ως γενικό εισαγγελέα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όλοι οι διορισμοί έγιναν για θητεία που αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου 2024 και λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2030.

Ιστορικό

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο δικαστήρια: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με μια επιτροπή που είναι επιφορτισμένη να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα των μελλοντικών υποψηφίων να ασκήσουν τα σχετικά καθήκοντα. Επιλέγονται ανάμεσα σε άτομα των οποίων η ανεξαρτησία είναι αναμφισβήτητη.

Για διορισμό στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, στις αντίστοιχες χώρες τους, στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή να είναι νομικοί σύμβουλοι αναγνωρισμένης επάρκειας.

3.7.2024