Διπλή βράβευση για τη ΜΕΓΑ στα Circular Economy Awards 2023

H ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ απέσπασε δύο διακρίσεις στα Circular Economy Awards 2023, στα οποία αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που στρέφουν σταθερά το παραγωγικό τους μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον, στο οποίο η εξοικονόμηση πόρων, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση πρωταγωνιστούν, μηδενίζοντας την παραγωγή μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων.

Στόχος των βραβείων ήταν να αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις που έχουν επιδείξει εξαιρετική πορεία στην:

  • προώθηση της κυκλικής οικονομίας,
  • αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
  • ελαχιστοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων,
  • ενίσχυση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων,
  • ενεργειακή αξιοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.

Η ΜΕΓΑ βραβεύτηκε σε δύο σημαντικές κατηγορίες:

  • Βραβείο Silver στην κατηγορία Zero Waste. Η ΜΕΓΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Platinum”, καθώς το 2022 πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί τη μόνη στον κλάδο της στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill.
  • Βραβείο Bronze στην κατηγορία Corporate Social Responsibility & Circular Economy για το πρόγραμμα “ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΓΑΙΟ”, που υλοποιεί σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΕΝΑΛΕΙΑ και τα My Market. Το πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ως στόχο τον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων που προέρχονται από τον βυθό της θάλασσας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων και των αλιευτικών σκαφών τους τα οποία αξιοποιούν ειδικά δίχτυα για τον καθαρισμό των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα που συλλέχθηκαν ξεπέρασαν μέχρι σήμερα τους 13,5 τόνους σε πλαστικά και δίχτυα.

Η ΜΕΓΑ, μέσα από την καθημερινή της λειτουργία, αλλά και τις στρατηγικές επιλογές της, προάγει την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, συμβάλλοντας έτσι στην κοινή προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.