Δυτικό Μέτωπο: Διακοπή όλων των διαδικασιών για νέο ΧΥΤΑ στη Φυλή και καύση απορριμμάτων στην Αττική

Την κατηγορηματική της αντίθεση  στις  αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ που αφορούν  τη κατασκευή  νέου ΧΥΤΑ 10 εκ. κυβικών μέτρων στην Φυλή,  καθώς και την κατασκευή  της  μονάδας  επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) δυναμικότητας 2.000  κυβικών μέτρων σε ημερήσια βάση για 20 χρόνια εξέφρασε αντιπροσωπεία του Δυτικού Μετώπου  σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δυτικού Μετώπου:

Ο κ.  Γραφάκος  δήλωσε πως δεν ήταν ενημερωμένος για τις αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ αλλά  πως έτσι και αλλιώς ο ΧΥΤΑ Φυλής θα παραμείνει  στη σημερινή του  μορφή τουλάχιστον ως το 2028 μέχρι να μειωθούν οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται στην ταφή και μετά θα δέχεται πολύ μικρότερες ποσότητες.

Ο κ. Γραφάκος  ενημέρωσε πως  με την ολοκλήρωση  των   διαγωνισμών  για την κατασκευή δυο  (2) μονάδων επεξεργασίας στο Σχιστό και στη Φυλή   σε συνδυασμό  με την επιβολή του τέλους ταφής  και  την  κατασκευή μονάδας ή μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης (καύσης) απορριμμάτων στην Αττική  από τον ιδιωτικό τομέα,  θα μειωθούν  κατά πολύ τα σκουπίδια που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Στα πλαίσια αυτά θα αναθεωρηθεί το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής,   προκειμένου να ενσωματωθούν  οι προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την ενεργειακή αξιοποίηση (καύση).

Έτσι επιβεβαιώθηκαν απολύτως οι  προβλέψεις  του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ για τις προθέσεις της κυβέρνησης  και του ΕΔΣΝΑ  για  την εσαεί  λειτουργία της εγκατάστασης της Φυλής  , την κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας στη Φυλή και την εφιαλτική προοπτική της καύσης των απορριμμάτων στην Αττική.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ επανέλαβε στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης τη θέση του:

  • Να διακοπούν άμεσα όλες οι διαδικασίες, που αποσκοπούν στην επέκταση της εγκατάστασης στη Φυλή
  • Να δρομολογηθεί το άμεσο και οριστικό κλείσιμό της και η περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής
  • Να προταχθεί, αντί των κερδοσκοπικών σχεδιασμών, η αποκεντρωμένη διαχείριση, με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση υλικών.

18.1.2024