Δ. Αγίας Βαρβάρας: Δωρεάν ενημέρωση για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ατόμων του ιδιωτικού τομέα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Δωρεάν ενημέρωση για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ατόμων του ιδιωτικού τομέα

Ο δήμος μας συνεχίζει τη σημαντική πρωτοβουλία της δωρεάν ενημέρωσης ατόμων του ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Επειδή η δράση έτυχε μεγάλης απήχησης, ο δήμος μας εξασφάλισε νέες ημερομηνίες ως εξής:

Παρασκευή 2 και Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, ώρες: 14.00-17.00 και θα οριστούν και νέες.

Χώρος: Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους αρ. 8, Κοινωνική Υπηρεσία/Κέντρο Κοινότητας.

Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας για ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Ιωάννα Μιχαήλ, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132019302.