Δ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού: Συμβουλευτική Ανέργων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ

Δ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού

Συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ξεκινά ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού, και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής,με σκοπό την υποστήριξη των δημοτών σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής θα προσφέρουν υποστήριξη στους ενδιαφερομένους στα ακόλουθα ζητήματα:

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Προσομοίωση συνέντευξης
  • Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
  • Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Τεχνικές αναζήτησης θέσεων εργασίας

Τις παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχουν (εξατομικευμένα ή ομαδικά) οι σύμβουλοι απασχόλησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ,  Γαλάζιος Κωνσταντίνος, Πατσέλης Νίκος και Ρίζος Βασίλης. Την ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας, Σταύρος Νικητόπουλος.

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική και οι ομαδικές συναντήσεις θα παρέχουν σε εργαζομένους και ανέργους την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες, να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα της εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο της Κοινωνικής Υπηρεσίας : 213 2039932.

18.2.2024