Δ. Βύρωνα: Εγγραφές στα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Δήμος  Βύρωνα

Επαναλειτουργεί φέτος, μετά από δύο χρόνια που έμεινε ανενεργό λόγω της πανδημίας, το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Βύρωνα, που αφορά σε δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, σε παιδιά της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Δήμου Βύρωνα, στο οποίο συμμετέχουν εθελοντές καθηγητές και έχει σκοπό να στηρίξει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και στερούνται δυνατότητας περαιτέρω μαθησιακής ενισχυτικής υποστήριξης των παιδιών.

Οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα “Κοινωνικό Φροντιστήριο” που θα βρουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου  ή που θα τους δοθεί στην έδρα του Τμήματος Παιδείας (Ευαγγ. Σχολής 26, 6ος όροφος)  έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 .

Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται, οπωσδήποτε και αποκλειστικά, στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Βύρωνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, θα ανακοινωθεί στα σχολεία των αιτούντων.

Τα μαθήματα της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Βύρωνα (οδ. Γεννηματά 34/Μυρακτής).

(Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά στα προγράμματα, μπορούν ακόμη να επικοινωνούν με το Τμήμα Παιδείας στα τηλ. 210 76 09 343 – 76 09 347-348)

16.10.2022