Δ. Μάντζος: Προθέσεις και αποσπασματικά μέτρα χωρίς συναίνεση

Δήλωση Δημήτρη Μάντζου, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού:

Η συνέπεια και η αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι διαχρονικά αποτυπωμένη στις διακομματικές πρωτοβουλίες συναίνεσης, που φέρουν τη σφραγίδα μας, αλλά και σε κοινωνικές πολιτικές που υλοποιήσαμε.

Κυβερνητικές ανακοινώσεις που εκφράζουν καλές προθέσεις, με αποσπασματικά όμως  βήματα και πιλοτικά προγράμματα, χωρίς εγγυημένο προϋπολογισμό, χωρίς υποδομές, χωρίς  νέο, εκπαιδευμένο  ανθρώπινο δυναμικό στην οικονομία της φροντίδας δεν αποτελούν συνολική και αποτελεσματική λύση.

Το πρόγραμμα κοινωνικής στέγης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που εισήγαγε πρώτος στη δημόσια συζήτηση ο Πρόεδρος Ν. Ανδρουλάκης, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού ζητήματος παρέχοντας ασφαλή προοπτική για νέα ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες.

8.6.2022