ΕΔΕΥΑ: Έκτακτη γενική συνέλευση για το νέο νομοσχέδιο περί συγχώνευσης και κατάργησης ΔΕΥΑ

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλεί η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στην  Αθήνα (ΤΙΤΑΝΙΑ Hotel Athens Πανεπιστημίου 52)

Η Έκτακτη γενική συνέλευση θα έχει ως μοναδικό της θέμα την ενημέρωση και την συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. Πρόκειται για την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων που λειτουργούν υπηρεσίες ύδρευσης, σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών ενοτήτων, καθώς και τη μεγέθυνση των Ε.ΥΔ.Α.Π και Ε.Υ.Α.Θ. με την επέκτασή τους σε όμορες περιφερειακές ενότητες, και η οποία παρουσιάσθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2023 στο υπουργικό συμβούλιο και προωθείται για ψήφιση.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οποία έχει γίνει μόνο προφορική ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος στον πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Γιώργη Μαρινάκη, δήμαρχο Ρεθύμνης, έχει δημιουργήσει εντονότατη ανησυχία στις Δ.Ε.Υ.Α., αφού φαίνεται ότι η αλλαγή της δομής των Δ.Ε.Υ.Α. έχει σοβαρά νομικά και λειτουργικά προβλήματα και με τον τρόπο που σχεδιάζεται δεν θα μπορέσει να εφαρμοσθεί, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση τόσο στην λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων όσο και στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν 45 χρόνια καθαρό, υγιεινό και φθηνό νερό, καθώς και υπηρεσίες αποχέτευσης.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητώντας την στήριξη και της ΚΕΔΕ, ζητά να ξεκινήσει άμεσα ένας καλόπιστος, παραγωγικός και εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και την ΚΕΔΕ, ώστε να συνδιαμορφωθεί μία συγκροτημένη πρόταση για τη δομή του τομέα υδάτων (πόσιμο νερό) που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, του φυσικού πόρου και του περιβάλλοντος..

Στη Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα πάρουν μέρος τριακόσιοι (400) περίπου εκπρόσωποι από τις εκατόν είκοσι έξι (126) Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας (δήμαρχοι και πρόεδροι Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και μέλη των Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. και στελέχη και υπηρεσιακοί παράγοντες των επιχειρήσεων).

Στη Γενική Συνέλευση έχει προσκληθεί η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ηγεσία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και οι πρόεδροι των ΠΕΔ της χώρας, εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής και η ηγεσία των Οργανισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας (Ε.ΥΔ.ΑΠ.) και της Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.).

13.12.2023