ΕΕΤΑΑ-Παιδικοί σταθμοί: Μέχρι Παρασκευή 26/8 οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων

Στις 30 Αυγούστου ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα για τη φιλοξενία παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022–2023.

Χθες ανακοινώθηκαν  προσωρινά αποτελέσματα  ενώ από σήμερα 24 μέχρι και την Παρασκευή 26 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους αιτούντες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, μέσω της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων και με διαπιστευτήρια TaxisNet.

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Να σημειωθεί ότι ο μέγιστος αριθμός ενστάσεων είναι 4, μία (1) αρχική και τρεις (3) συμπληρωματικές.

24.8.2022