ΕΕ-Αγκόλα: Πράσινο φως από το Συμβούλιο για την πρώτη συμφωνία διευκόλυνσης των επενδύσεων στην Αφρική

Στις 9 Οκτωβρίου 2023, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας διευκόλυνσης βιώσιμων επενδύσεων (SIFA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αγκόλας. Αυτή η συμφωνία θα διευκολύνει την προσέλκυση και την επέκταση επενδύσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις για το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα στη σχέση ΕΕ-Αγκόλας.

Πρώτες ύλες και ενεργειακοί πόροι

Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία για τη διευκόλυνση βιώσιμων επενδύσεων που διαπραγματεύτηκε ποτέ η ΕΕ. Η οικονομία της Αγκόλα βασίζεται επί του παρόντος στις άφθονες πρώτες ύλες και τους ενεργειακούς πόρους της. Κατά τη διάρκεια της 20ετούς περιόδου που καλύπτει η συμφωνία, η Αγκόλα θα είναι σε θέση να διαφοροποιήσει το οικονομικό της μοντέλο και να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα για ξένους και ντόπιους επενδυτές.

Η Αγκόλα είναι ο 7ος μεγαλύτερος επενδυτικός προορισμός στην αφρικανική ήπειρο για επενδυτές από την ΕΕ, καλύπτοντας το 5,4% του αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ (9,9 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΞΕ το 2020).

Κύρια στοιχεία και οφέλη του SIFA

  • καλύπτει όλους τους οικονομικούς τομείς για να ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση σε νέους τομείς, όπως οι εξαγωγές τροφίμων, η μεταποίηση ή οι υπηρεσίες
  • προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου : διαφανείς και σαφέστεροι κανόνες προς όφελος των επενδυτών
  • διασφαλίζει βελτιωμένη λογοδοσία των δημόσιων φορέων και των υπαλλήλων
  • εγγυάται μεγαλύτερο λόγο για την κοινωνία των πολιτών
  • εισάγει αμοιβαίες δεσμεύσεις έναντι των επενδυτών και από τις δύο πλευρές
  • διασφαλίζει την τήρηση των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων, τα οποία δεν πρέπει να αποδυναμώνονται για την προσέλκυση επενδύσεων
  • προωθεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές
  • ενισχύει τη διμερή συνεργασία σε πτυχές που σχετίζονται με τις επενδύσεις της κλιματικής αλλαγής και της ισότητας των φύλων

Αυτοί οι στόχοι συνάδουν πλήρως με τους στόχους της Συμφωνίας του Κοτονού και της συμφωνίας που διαδέχτηκε , καθώς και με τη «Συμφωνία Διευκόλυνσης Επενδύσεων για Ανάπτυξη» που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου .

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αγκόλας σχετικά με τη συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2022.

Στις 16 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή απέστειλε στο Συμβούλιο προτάσεις για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας.

Μετά την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου, η ΕΕ και η Αγκόλα πρέπει ακόμη να υπογράψουν τη συμφωνία και να κοινοποιήσουν η μία στην άλλη για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους, συμπεριλαμβανομένης, για την πλευρά της ΕΕ, της συναίνεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

9.10.2023