ΕΕ – Αιθιοπία: Το Συμβούλιο περιορίζει την παροχή βίζας

Σήμερα, το Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά ορισμένα στοιχεία της νομοθεσίας της ΕΕ που ρυθμίζει την έκδοση βίζας σε Αιθιοπούς υπηκόους. Ειδικότερα, δεν θα είναι πλέον δυνατό για τα κράτη μέλη:

  • να παραιτηθεί από απαιτήσεις όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι αιτούντες θεώρηση της Αιθιοπίας
  • για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου
  • να παραιτηθεί από το τέλος θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων

Επιπλέον, η τυπική περίοδος επεξεργασίας βίζας γίνεται πλέον 45 ημερολογιακές ημέρες αντί για 15.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία της Αιθιοπίας στον τομέα της επανεισδοχής των υπηκόων της που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ είναι ανεπαρκής. Υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης από τις αρχές της Αιθιοπίας σε ό,τι αφορά τα αιτήματα επανεισδοχής και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες με την έκδοση επειγόντων ταξιδιωτικών εγγράφων και με την οργάνωση επιχειρήσεων τόσο οικειοθελούς όσο και μη.

Η απόφαση αναστολής είναι προσωρινή αλλά δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί οποιαδήποτε πρόοδο έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συνεργασία επανεισδοχής.

Ιστορικό

Με βάση τον κώδικα θεωρήσεων της ΕΕ, η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τη συνεργασία τρίτων χωρών για την επανεισδοχή. Αυτές οι αξιολογήσεις μπορεί να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι μια δεδομένη τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΕΕ μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κώδικα θεωρήσεων.

Όσον αφορά την Αιθιοπία, η Επιτροπή παρατήρησε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό επιστροφής. Επίσης, ο αριθμός των ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από την Αιθιοπία ως απάντηση στα αιτήματα επανεισδοχής των κρατών μελών είναι χαμηλός, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο συνεργασίας.

29.4.2024